İki dilli eğitim

Çocuklar, çeşitli elemanlarla kendi başlarına ve diğerleriyle birlikte tayin etme durumunu yaşayarak, kendi yaşam dünyalarının uzmanları olarak ciddiye alınmayı öğrenmektedirler. Çocuklar, katılımcı bir temel tutum sayesinde kendi güçlerine güvenmeyi öğrenmekte, ama aynı zamanda başkalarının iyiliğine ve isteklerine saygı göstermeyi de öğrenmektedirler. Bu şekilde çocuklar müştereken konulmuş kuralları ve davranış şekillerini kabul etmekte ve birliktelik duygularını ve ekip çalışması becerilerini güçlendirmektedirler.