İlke olarak ilişki

Stabil emosyonel ve sosyal ilişkiler çocuğa güven kazandırır. İnce ruhlu ve empati yeteneğine sahip kişiler olan uzman pedagoglarımız bireysel eğitim süreçleri için önemli olan ilişki yapısını desteklemektedirler.

Bizim ana okullarımızdaki çocuklar, sosyal toplumda kendilerini yaşama olanağına sahiptirler. Orada oyun fikirlerini konuştukları, arkadaşlık kurdukları, dünya hakkında felsefe yaptıkları, ama aynı zamanda anlaşmazlıklara çözüm ürettikleri başka çocuklara rastlarlar. Bu durum bir çocuğun kişiliğinin ve sosyal-emosyonel yeteneklerinin gelişmesine destek olmaktadır ve ana okulunda geçen zamandan sonra da süren arkadaşlıkların kurulduğu da az rastlanan bir durum değildir.