İlke olarak bireyselleşme

Çocuklar kendi faaliyetleri içinde, özellikle de oyun oynarken, deneme ve deneyim biriktirme yoluyla öğrenirler. Çocukların bireysel ilgileri ve konuları gözlemleme yoluyla algılanmakta ve uzman pedagoglar tarafından günlük yaşamda buna uygun olarak kaydedilmektedir. Pedagojik çalışmada bireyselleşme anlamında, bu şekilde çocuklar teklifleri kabul etme, malzemeleri bağımsız olarak seçme ve bir grup aktivitesini kabul ya da reddetme imkânına sahip olmaktadırlar. Hiçbir çocuk diğerine benzemez. Biz FRÖBEL’de her çocuğu kendi güçlü yanları ve ilgi alanları ile kabul ederiz ve bunların ifade edilmesini kişiye uygun eğitim önerileriyle teşvik ederiz.