İki dilli eğitim

FRÖBEL Istanbul çocuklara erken zamanda yabancı dil öğrenme ve bunu yaşama geçirme fırsatı vermek istemektedir. Istanbul 4.Levent’teki kurumumuzun profili Almanca-Türkçe olmak üzere iki dillidir. Bu şekilde çocuklar kendi ana dillerinin yanı sıra başka bir dille de tanışabilmektedirler. Bir başka dille erken yaşta tanışma sadece iletişimsel ve dilsel yetenekleri geliştirmekle kalmamakta, buna ilaveten genel olarak dil öğrenmeye açık olmayı ve dil öğrenme yeteneğini de teşvik etmektedir. İki dilli eğitim bunun dışında başka kültürleri tanıma ve “soft skills” olarak adlandırılan ve giderek globalleşen dünyada önemi artan kültürler arası yetenekler edinme şansı da sunmaktadır.

Bizim için, çocukların ana okulumuzda oyunla ve “bir dil bir insan” ilkesine uygun olarak günlük yaşamda yabancı dile temas etmeleri ve bu şekilde bir “dil banyosu”na dalabilmeleri önem taşımaktadır. Çocuklar bu şekilde bu dili kolaylıkla ve ana dili edinme ilkelerine uygun olarak öğrenebilmektedirler.

İki dilli konsept daldırma prensibine göre uygulanmaktadır. Türkiye’deki eğitimciler ve Almanya’daki ekip üyeleri çocuklarla çocukların ana dilinde iletişim kurmaktadırlar, yani Almanca ve Türkçe dili ana okulunun günlük yaşamında mevcuttur. Ana okulunda gerçekleşen herşey, iki dilde gerçekleşmektedir. Çocuklar burada belirli bir kapsamda, o anda söz konusu dile hangi yoğunlukta temas etmek istediklerini seçebilmektedirler. Yapılandırılmış olan bu zorunluluk getirmeyen konsept çocukların dil öğrenme üzerinde bizzat etkin olmalarını sağlamakta ve bundan duydukları sevinci arttırmaktadır.