Çocuk hakları

Bizim ana okullarımızda ve yuvalarımızda çocuklar, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Konvansiyonunda açıklandığı şekliyle haklarının tanındığını ve yaşandığını öğreneceklerdir.

Hedef tanımımızla bu hakları kabul ediyor, yaygınlaştırıyor ve günlük pedagojik yaşamımızla ilgili olarak vurguluyoruz. Bizim kurumlarımızda çocuklar toplum içinde olmayı ve bu sayede de  sosyal davranışı öğreniyorlar. Birbirleriyle birlikte olarak haklarının sınırları içinde başka insanların da aynı ölçüde tanınması ve saygı duyulması gereken hakları olduğunu fark ediyorlar.

  • Çocukların eğitim ve kişiliklerini geliştirme hakkı vardır. Çocukların, dünyayı araştırmak ve kendi fikirlerinin arkasından gitmek için ihtiyaçları olan bir zaman hakkı vardır. Çocukların, sorular sorma ve kendi yanıtlarını bulma hakları vardır.
  • Çocukların kendisi gibi olma hakkı vardır: Erkek veya kız, kendi bireysel yetenekleri, sahip olduğu dil, sosyal ve kültürel alt yapısı ve ailesel yaşam biçimiyle çekingen, cesur, korkak, vahşi, düzensiz, yaratıcı olma hakları vardır.
  • Çocukların katılım hakkı vardır. Bir sosyal topluluğun parçası olmak, bizzat kendisiyle veya topluluktaki yaşamla ilgili olarak kendi kararlarını almak ve günlük yaşamı aktif bir şekilde birlikte şekillendirmek bu kapsamdadır.
  • Çocukların kendi davranış biçimini tayin etme hakkı vardır. Kendi ihtiyaçlarının ve ilgilerinin peşinden gidebilmek, HAYIR demek ve geri adım atmak, yorgun olmadığında uyumamak, acıktığında yemek yemek ve neyi seviyorsa onu yemek hakkı bu kapsamdadır.
  • Çocukların kendi deneyimlerini edinme hakkı vardır. Bu hak risklerle ve taleplerle baş etmeyi öğrenmeyi de içerir.
  • Çocukların erişkinlerle güvenilir ve sağlam ilişkiler kurma hakkı, diğer çocuklarla temas ve arkadaşlık oluşturma ve yönlendirme ve güvenlik sağlayan müştereken kararlaştırılmış kurallar koyma hakları vardır.
  • Çocukların yetkin pedagojik personel hakkı ve yüksek kalitede pedagojik çalışma talep hakları vardır.