Gelenek ve inovasyon

Bugün bizim çocukları aktif, araştırmacı ve kendini geliştiren insanlar olarak anlamamız tabiidir. Çocuklar, kendilerine saygı ve dikkat ile davranılması hakkına sahiptirler.
Friedrich Fröbel geleceği gösteren bu düşünceleri daha 19. yüzyılın başında dillendirmişti. O pedagoji alanında önemli bir öncü düşünürdü ve ana okulunun kurucusu olarak kabul edilmektedir.
Friedrich Fröbel geleneğinden olmak, onun çocukların teşvikine ve çocuklara eşlik edilmesine yönelik fikirlerini yaşatmayı sürdürmek anlamına gelmektedir. Ama bu aynı zamanda bugünkü zamana ait yeni sorulara Friedrich Fröbel’in anlayışına uygun yanıtlar aramak ve bulmak anlamına da gelmektedir.

  • FRÖBEL çok dilli toplumun beklentilerini iki dilli nitelikli eğitime yönelik projelerle karşılamaktadır. Bu ise çocuğun dil becerilerini teşvik ettiği gibi, aynı zamanda kültürler arası saygı ve anlayışı da teşvik etmektedir.
  • FRÖBEL çocukların erken dönemde eğitimini, üç yaşın altında olan çocuklar için dahi, çocuklara yönelik eğitim ve bakımda geleneksel yüksek yetkinlik ile teşvik etmektedir. Yeni bilimsel bilgiler uygulamaya entegre edilmekte, denetlenmekte ve uygulanmaktadır.
  • FRÖBEL iş ve ailenin birlikte yürütülebilirliğini ihtiyaca uygun ve esnek bakım saatleri önerilerimizle ve kuruluşlarla işbirliği oluşturarak desteklemektedir.
  • FRÖBEL yasal eğitim planlarındaki beklentilerin üzerine çıkmaktadır. Bu iddiamız ana okulu konseptlerimizin çok yönlülüğünde örneğin bilimsel-teknik erken eğitim ile yaşama geçirilmektedir. Burada pedagojik ilkelerle yönetiliyoruz, çocukların haklarını ön plana alıyoruz, aslına uygun iki dilli eğitime yatırım yapıyoruz ve özel pedagojik programları günlük hayatımıza dahil ediyoruz.