Vizyonumuz

Çocuğun merkezde olduğu bir eğitim kurumununa ilişkin vizyonumuz Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Konvansiyonuna ve çocukların haklarının dikkate alınmasının ve çocukların eğitim şanslarının arttılmasının pedagojik çalışmanın merkezine konulması hedefine göre şekillenmektedir.

Kurumlarımız, sosyal ve kültürel kökenleri, mezhepleri ne olursa olsun, özel teşvik ihtiyacından ve cinsiyetten bağımsız olarak tüm çocuklara ve ailelerine uygun yerlerdir.

„Çocuklar için yetkinlik“in anlamı bizim için, çocuklar açısından yetkin erişkinlerden eğitim eşlikçileri olarak yararlanılmasıdır. İnsan eğitmeye ve onları demokratik bir toplumun bağımsız, bilinçli, önyargısız ve sorumluluk sahibi üyeleri olma yolunda desteklemeye değer veriyoruz. Her çocuğun, aynı zamanda kendi bireysel potansiyelini de şekillendirmek için, kendi yeteneklerinin farkına varma ve bunları güçlendirme olanağını elde etmesi gerekir.
Çocuk hakları çalışmamızın temelini oluşturmaktadır. Pedagojide yenilikçi olan isim babamız da çocuğu bağımsız bir birey olarak pedagojik düşüncenin merkezine koyuyordu. Biz kendimizi gelecek için de bu idealden ve bu gelenekten sorumlu hissediyoruz.

Ebevenynler ve çocukları için güvenilir bir ortağız ve ilişki esaslı ve sevgi dolu bir eğitim ve bakım sağlıyoruz. FRÖBEL yüksek değerli eğitim bilim için marka durumunda. Buna Istanbul’da da mümkün olduğunca çok sayıda çocuğun ve ailenin erişebilmesini istiyoruz.