Hakkımızda

Bize adını veren Friedrich Fröbel ana okulunun babası ve pedagojide reformun öncüsü kabul edilmektedir. Uluslararası fikir babası olarak çocuklara uygun bir eğitim ve öğretimin savunucusuydu. Çocuğu bağımsız bir birey olarak pedagojik düşüncenin merkezine koyardı. Eğitim hedefi „özgür, düşünen, kendine yeten insan“dı. Çocuk eğitiminin aileler ve eğitim kurumları tarafından birlikte şekillendirildiğini düşünüyordu. Biz de kendimizi bu ideale ve bu geleneğe karşı sorumlu hissediyoruz.

FRÖBEL kurumlarında pedagojik günlük yaşam çocukların ihtiyaçlarına ve ilgilerine göre şekillenmektedir. Günlük yaşam çocuklara kişiliklerini geliştirme olanağı veren, bireysel eğitim ve gelişme süreçleri için onlara zaman tanıyan ve başka çocuklarla ve erişkinlerle olan ilişkiyi teşvik eden bir açıklıkla şekillenmektedir. Çocuklara yönelik gündüz kurumlarımızda açık ve oyun esaslı bir pedagoji yaşanmaktadır. Bu pedagoji iki dilli eğitim ve çok kültürlü bir ortamla zenginleştirilmektedir. Pedagojik çalışmanın ayırt edici özelliği süreklilik ile katılımcıların o anki ihtiyacıyla gelişen değişiklik arasında iyi bir dengenin tutturulmasıdır.

FRÖBEL kurumlarının kalitesi, esnekliği ve yenilikçi yönelimi Fröbel’i ebeveynler ve aileler, belediyeler ve kuruluşlar için yetkin bir ortak haline getirmektedir.